Sociological Factors

Sociologiska faktorer

Svensk definition

Attribut och erfarenheter som påverkar en individs personlighet, attityder och livsstil. De härrör från de sociala värderingar eller beteenden som finns i de grupper en individ tillhör eller strävar efter att tillhöra.

Engelsk definition

Attributes and experiences that influence an individual's personality, attitudes, and lifestyle, which are derived from the social values and/or behavior of the groups to which an individual belongs, or aspires to belong.

Svenska synonymer

Sociologiska karakteristika Sociologiska fenomen Sociala attribut

Engelska synonymer

Factor, Sociological Factors, Sociological Sociological Factor Sociological Phenomena Phenomena, Sociological Social Characteristics Characteristics, Social Social Traits Social Trait Trait, Social Traits, Social Sociological Characteristics Characteristic, Sociological Characteristics, Sociological Sociological Characteristic Social Attributes Attribute, Social Attributes, Social Social Attribute