Culture

Kultur

Svensk definition

Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.

Engelsk definition

A collective expression for all behavior patterns acquired and socially transmitted through symbols. Culture includes customs, traditions, and language.

Svenska synonymer

Kulturell bakgrund Sedvänjor Traditioner Kulturrelativism

Engelska synonymer

Cultures Beliefs Belief Customs Cultural Relativism Cultural Relativisms Relativism, Cultural Relativisms, Cultural Cultural Background Background, Cultural Backgrounds, Cultural Cultural Backgrounds