Cultural Diversity

Kulturell mångfald

Svensk definition

Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.

Engelsk definition

Coexistence of numerous distinct ethnic, racial, religious, or cultural groups within one social unit, organization, or population. (From American Heritage Dictionary, 2d college ed., 1982, p955)

Svenska synonymer

Multikulturellt samhälle Multikulturalism Kulturell pluralism Pluralism

Engelska synonymer

Cultural Diversities Diversities, Cultural Diversity, Cultural Multiculturalism Multiculturalisms Cultural Pluralism Pluralism, Cultural Pluralism Pluralisms