Sociology

Sociologi

Svensk definition

En social vetenskap som jobbar med relationer i grupper, mönster i gruppbeteende och social organisation.

Engelsk definition

A social science dealing with group relationships, patterns of collective behavior, and social organization.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

General Social Development and Population