Social Control, Formal

Formell social kontroll

Svensk definition

Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.

Engelsk definition

Control which is exerted by the more stable organizations of society, such as established institutions and the law. They are ordinarily embodied in definite codes, usually written.

Svenska synonymer

Social kontroll Reglering

Engelska synonymer

Formal Social Control Formal Social Controls Social Control Control, Social Controls, Social Social Controls Regulation Regulations