Social Control Policies

Riktlinjer för social kontroll

Svensk definition

Beslut för att fastställa och vägleda pågående och framtida mål utifrån olika alternativ.

Engelsk definition

Decisions for determining and guiding present and future objectives from among alternatives.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Control Policies, Social Control Policy, Social Policies, Social Control Policy, Social Control Social Control Policy