Public Policy

Socialpolitik

Svensk definition

En handlingsplan eller metod, oftast utvald av en regeringsmakt, för att vägleda och avgöra nutida och framtida beslut.

Engelsk definition

A course or method of action selected, usually by a government, from among alternatives to guide and determine present and future decisions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Policies, Public Policy, Public Public Policies Migration Policy Migration Policies Policies, Migration Policy, Migration Affirmative Action Action, Affirmative Social Protection Protection, Social Population Policy Policies, Population Policy, Population Population Policies Social Policy Policies, Social Policy, Social Social Policies