Health Policy

Hälso- och sjukvårdspolitik

Svensk definition

Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.

Engelsk definition

Decisions, usually developed by government policymakers, for determining present and future objectives pertaining to the health care system.

Svenska synonymer

Hälsopolitik Sjukvårdspolitik Nationell hälso- och sjukvårdspolitik

Engelska synonymer

Health Policies Policy, Health Healthcare Policy Healthcare Policies Policy, Healthcare National Health Policy Health Policy, National National Health Policies Policy, National Health