Social Planning

Social planering

Svensk definition

Systematisk process för att utvärdera och identifiera specifika behov i samhället och implementeringen av praktiska åtgärder för att möta dessa behov och förbättra livskvaliteten.

Engelsk definition

A systematic process for evaluating and identifying specific needs in the community and the implementation of practical steps for meeting those needs and improving quality of life.

Svenska synonymer

Samhällsplanering Glesbygdsutveckling Utvecklingsplanering Landsbygdsplanering

Engelska synonymer

Planning, Social Plannings, Social Social Plannings Development Planning Development Plannings Planning, Development Plannings, Development Community Development Community Developments Development, Community Developments, Community Development Plans Development Plan Plan, Development Plans, Development Rural Development Development, Rural Developments, Rural Rural Developments