Mythology

Mytologi

Svensk definition

Sammanhållen samling berättelser, ofta av okänt ursprung, som förklarar sedvänjor, naturliga och onaturliga företeelser och fenomen. Myter kan omfatta legender och folksagor. Läran kan avse såväl klassisk mytologi som modern mytbildning.

Engelsk definition

A body of stories, the origins of which may be unknown or forgotten, that serve to explain practices, beliefs, institutions or natural phenomena. Mythology includes legends and folk tales. It may refer to classical mythology or to a body of modern thought and modern life. (From Webster's 1st ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.