Circumcision, Female

Kvinnlig omskärelse

Svensk definition

Generell beteckning för tre olika typer av stympning av de yttre delarna av kvinnans könsorgan: sunna, klitorektomi och infibulation. Ingreppen är förenade med stora hälsorisker och är olagliga i många länder, men utförs fortfarande i stor omfattning i en rad länder, särskilt i Afrika.

Engelsk definition

A general term encompassing three types of excision of the external female genitalia - Sunna, clitoridectomy, and infibulation. It is associated with severe health risks and has been declared illegal in many places, but continues to be widely practiced in a number of countries, particularly in Africa.

Svenska synonymer

Infibulation Klitoridektomi Omskärelse, kvinnlig Kvinnlig könsstympning

Engelska synonymer

Circumcisions, Female Female Circumcisions Female Circumcision Infibulation Infibulations Clitoridectomy Clitoridectomies Clitorectomy Clitorectomies Genital Mutilation, Female