Civilization

Civilisation

Svensk definition

Samhälle eller samhällsform som utvecklats genom mänsklig aktivitet.

Engelsk definition

The distinctly human attributes and attainments of a particular society.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Civilizations