Ceremonial Behavior

Ceremoniellt beteende

Svensk definition

En rad handlingar, ofta symboliska, som hänger samman med ett beteendemönster och som ofta är oumbärliga för dess genomförande.

Engelsk definition

A series of actions, sometimes symbolic actions which may be associated with a behavior pattern, and are often indispensable to its performance.

Svenska synonymer

Ritualer

Engelska synonymer

Behavior, Ceremonial Behaviors, Ceremonial Ceremonial Behaviors Rituals