Acculturation

Assimilering

Svensk definition

Kulturell förändring, under vilken en befolkningsgrupp eller delar av den tar upp olika kulturdrag från en annan grupp.

Engelsk definition

Process of cultural change in which one group or members of a group assimilate various cultural patterns from another.

Svenska synonymer

Integrationsprocess Kulturell assimilering Assimilation

Engelska synonymer

Assimilation, Cultural Cultural Assimilation