Cultural Deprivation

Kulturell utarmning

Svensk definition

Avsaknad av vissa förväntade och accepterade kulturella fenomen i den sociala miljön, med individers bristande förmåga att kommunicera och reagera korrekt i ett socialt sammanhang som följd. Språktillägnande och språkbruk är illustrerande exempel.

Engelsk definition

The absence of certain expected and acceptable cultural phenomena in the environment which results in the failure of the individual to communicate and respond in the most appropriate manner within the context of society. Language acquisition and language use are commonly used in assessing this concept.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cultural Deprivations Deprivation, Cultural Deprivations, Cultural Cultural Disadvantagement Cultural Disadvantagements Disadvantagement, Cultural Disadvantagements, Cultural