Folklore

Folklore

Svensk definition

En allmän benämning på folkkulturtraditioner och folkminnen, myntad av den brittiske forn- och folklivsforskaren WJ Thoms 1846.

Engelsk definition

The common orally transmitted traditions, folktales, festivals, songs, superstitions, and stories of all peoples.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Folklores Fairy Tale Fairy Tales Folktale Folktales