Socioeconomic Factors

Socioekonomiska faktorer

Svensk definition

Sociala och ekonomiska faktorer som utmärker individer eller grupper inom den sociala strukturen.

Engelsk definition

Social and economic factors that characterize the individual or group within the social structure.

Svenska synonymer

Levnadsförhållanden Levnadsstandard Social ojämlikhet Sociala förhållanden Sociala klyftor Höginkomsttagare

Engelska synonymer

Factors, Socioeconomic Factor, Socioeconomic Socioeconomic Factor Standard of Living Living Standard Living Standards Land Tenure Tenure, Land High-Income Population High Income Population High-Income Populations Population, High-Income Populations, High-Income Inequalities Inequality