Population Characteristics

Befolkningskarakteristika

Svensk definition

Karakteristika av olika befolkningar inom en social eller en geografisk grupp, med tonvikten på demografi, hälsotillstånd och socioeconomicka faktorer.

Engelsk definition

Qualities and characterization of various types of populations within a social or geographic group, with emphasis on demography, health status, and socioeconomic factors.

Svenska synonymer

Populationskarakteristika Befolkningsheterogenitet Heterogenitet i populationen

Engelska synonymer

Characteristic, Population Characteristics, Population Population Characteristic Population Statistics Statistics, Population Population Heterogeneity Heterogeneity, Population