Life Style

Livsstil

Svensk definition

Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.

Engelsk definition

Typical way of life or manner of living characteristic of an individual or group. (From APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed)

Svenska synonymer

Levnadsvanor Livsstilssjukdom

Engelska synonymer

Life Styles Lifestyle Lifestyles Life Style Induced Illness Lifestyle Factors Factor, Lifestyle Lifestyle Factor