Quality of Life

Livskvalitet

Svensk definition

Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, såväl som hälsa och sjukdom.

Engelsk definition

A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral, social environment as well as health and disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Life Quality Health-Related Quality Of Life Health Related Quality Of Life HRQOL