Karnofsky Performance Status

Karnofskys skattningskala

Svensk definition

En skala för mätning av en persons förmåga att utföra vanliga aktiviteter, utvärdering av en patients framsteg efter behandling, eller bedömning av en patients lämplighet för viss behandling. Skalan används oftast för cancerbehandlingsprognoser, vanligen efter kemoterapi, och bygger på mätningar före och efter behandling. Mätskalan är uppkallad efter dr David A. Karnofsky, amerikansk expert på kemoterapeutisk cancerbehandling.

Engelsk definition

A performance measure for rating the ability of a person to perform usual activities, evaluating a patient's progress after a therapeutic procedure, and determining a patient's suitability for therapy. It is used most commonly in the prognosis of cancer therapy, usually after chemotherapy and customarily administered before and after therapy. It was named for Dr. David A. Karnofsky, an American specialist in cancer chemotherapy.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Performance Status, Karnofsky Status, Karnofsky Performance Karnofsky Performance Status Scale Karnofsky Scale Scale, Karnofsky Karnofsky Index Index, Karnofsky