Surveys and Questionnaires

Kartläggning och enkäter

Svensk definition

Datainsamlingar från frivilliga informanter. Informationen består vanligtvis av svar på frågeformulär eller förslag.

Engelsk definition

Collections of data obtained from voluntary subjects. The information usually takes the form of answers to questions, or suggestions.

Svenska synonymer

Frågeformulär Enkäter Kartläggningsmetoder Undersökningsmetoder Samhällsundersökningar Respondenter Baslinjeundersökning

Engelska synonymer

Questionnaires and Surveys Survey Methods Methods, Survey Survey Method Methodology, Survey Survey Methodology Community Surveys Community Survey Survey, Community Surveys, Community Repeated Rounds of Survey Surveys Survey Questionnaire Design Design, Questionnaire Designs, Questionnaire Questionnaire Designs Baseline Survey Baseline Surveys Survey, Baseline Surveys, Baseline Respondents Respondent Randomized Response Technique Randomized Response Techniques Response Technique, Randomized Response Techniques, Randomized Techniques, Randomized Response Questionnaires Questionnaire Nonrespondents Nonrespondent