Health Care Evaluation Mechanisms

Utvärderingsmetoder för hälso- och sjukvård

Svensk definition

Metoder och teknik som används för utvärdering av hälso- och sjukvårdens kvalitet, dess planering och genomförande.

Engelsk definition

Methods and techniques used in evaluating the quality of health care, its planning, and delivery.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Healthcare Evaluation Mechanisms Evaluation Mechanism, Healthcare Evaluation Mechanisms, Healthcare Healthcare Evaluation Mechanism Mechanism, Healthcare Evaluation Mechanisms, Healthcare Evaluation