Outcome and Process Assessment, Health Care

Resultat- och processvärdering inom hälso- och sjukvård

Svensk definition

Utvärdering som fokuserar på både resultat och status (resultatutvärdering) hos en patient vid avsluttande av en vårdepisod - förekomst av symtom, grad av aktivitet och dödlighet, samt processvärdering av diagnostiska och terapeutiska åtgärder.

Engelsk definition

Evaluation procedures that focus on both the outcome or status (OUTCOMES ASSESSMENT) of the patient at the end of an episode of care - presence of symptoms, level of activity, and mortality; and the process (ASSESSMENT, PROCESS) - what is done for the patient diagnostically and therapeutically.

Svenska synonymer

Donabedians triad

Engelska synonymer

Outcome and Process Assessment Outcome and Process Assessment (Health Care) Structure Process Outcome Triad Donabedian Model Model, Donabedian Donabedian Triad Triad, Donabedian