Evaluation Studies as Topic

Utvärderingsstudier som ämne

Svensk definition

Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.

Engelsk definition

Works about studies that determine the effectiveness or value of processes, personnel, and equipment, or the material on conducting such studies.

Svenska synonymer

Evalueringsstudier som ämne Utvärderingsrapport Kvalitativ utvärdering Kvantitativ utvärdering Teoretisk effektivitet Kritik Användareffektivitet

Engelska synonymer

Evaluation Report Evaluation Reports Report, Evaluation Reports, Evaluation Critique Critiques Evaluation Research Research, Evaluation Use-Effectiveness Use Effectiveness Pre-Post Tests Pre Post Tests Pre-Post Test Test, Pre-Post Tests, Pre-Post Qualitative Evaluation Evaluation, Qualitative Evaluations, Qualitative Qualitative Evaluations Quantitative Evaluation Evaluation, Quantitative Evaluations, Quantitative Quantitative Evaluations Theoretical Effectiveness Effectiveness, Theoretical Evaluation Indexes Indexes, Evaluation Methodology, Evaluation Evaluation Methodology Evaluation Methodologies Methodologies, Evaluation