Epidemiologic Measurements

Epidemiologiska mätningar

Svensk definition

Statistiska beräkningar utifrån förekomsten av sjukdom eller andra hälsotillstånd i definierade populationer.

Engelsk definition

Statistical calculations on the occurrence of disease or other health-related conditions in defined populations.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Measurements, Epidemiologic Epidemiologic Measurement Measurement, Epidemiologic