Health Status

Hälsotillstånd

Svensk definition

Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.

Engelsk definition

The level of health of the individual, group, or population as subjectively assessed by the individual or by more objective measures.

Svenska synonymer

Hälsostatus

Engelska synonymer

Status, Health Level of Health Health Level Health Levels