Personnel Management

Personaladministration

Svensk definition

Planering, organisation och administration av personalrelaterade aktiviteter.

Engelsk definition

Planning, organizing, and administering all activities related to personnel.

Svenska synonymer

Personalplanering Personalpolitik

Engelska synonymer

Management, Personnel Client-Staff Ratio Client Staff Ratio Client-Staff Ratios Ratio, Client-Staff Ratios, Client-Staff