Leadership

Ledarskap

Svensk definition

En funktion och förmåga att bestämma över och styra en individs eller grupps handlingar och attityder, med större eller mindre villighet från deras sida.

Engelsk definition

The function of directing or controlling the actions or attitudes of an individual or group with more or less willing acquiescence of the followers.

Svenska synonymer

Arbetsledning Inflytelserika Tongivande

Engelska synonymer

Influentials