Personality

Personlighet

Svensk definition

Karakteristiska mönster av beteender-respons som särskiljer en individ från en annan.

Engelsk definition

Behavior-response patterns that characterize the individual.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Personalities