Human Characteristics

Mänskliga karakteristika

Svensk definition

Människors grundläggande egenskaper och särdrag.

Engelsk definition

The fundamental dispositions and traits of humans. (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10th ed)

Svenska synonymer

Människans natur Mänskliga drag

Engelska synonymer

Characteristic, Human Characteristics, Human Human Characteristic Human Nature Nature, Human