Character

Karaktär

Svensk definition

Ett begrepp som i allmänt bruk är ungefär likvärdigt med begreppet personlighet. Summan av en individs relativt fasta personlighetsdrag.

Engelsk definition

In current usage, approximately equivalent to personality. The sum of the relatively fixed personality traits and habitual modes of response of an individual.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Characters