Authoritarianism

Auktoritarism

Svensk definition

Personlighetsmönster präglat av beteende och attityder som speglar fixering vid maktfaktorer och auktoritet i förhållandet till andra personer.

Engelsk definition

The personality pattern or syndrome consisting of behavioral and attitudinal characteristics reflecting a preoccupation with the factors of power and authority in interpersonal relationships.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Authoritarianisms