Empathy

Empati

Svensk definition

En individs objektiva och insiktsfulla förståelse för en annan persons känslor och beteende. Begreppet skall skiljas från sympati, som vanligtvis inte är objektiv eller kritisk. Medkänsla innefattar omsorg, ett uttryck för medvetenhet om och bekymmer för andra människors bästa.

Engelsk definition

An individual's objective and insightful awareness of the feelings and behavior of another person. It should be distinguished from sympathy, which is usually nonobjective and noncritical. It includes caring, which is the demonstration of an awareness of and a concern for the good of others. (From Bioethics Thesaurus, 1992)

Svenska synonymer

Medlidande Medkänsla Omtanke

Engelska synonymer

Caring Compassion