Emotional Intelligence

Emotionell intelligens

Svensk definition

Förmågan att förstå och hantera känslor och att använda känslomässig kunskap för att förstärka tankeverksamheten och effektivt hantera uppgifter. Känslomässig intelligens innefattar empati, självmotivering, självuppfattning, självreglerande och social skicklighet. Känslomässig intelligens är ett mått på den egna förmågan att socialisera eller relatera till andra.

Engelsk definition

The ability to understand and manage emotions and to use emotional knowledge to enhance thought and deal effectively with tasks. Components of emotional intelligence include empathy, self-motivation, self-awareness, self-regulation, and social skill. Emotional intelligence is a measurement of one's ability to socialize or relate to others.

Svenska synonymer

Social intelligens Känslomässig intelligens

Engelska synonymer

Emotional Intelligences Intelligence, Emotional Intelligences, Emotional Social Intelligence Intelligence, Social Intelligences, Social Social Intelligences