Emotional Adjustment

Känslomässig anpassning

Svensk definition

Psykologisk process som uppkommer när en individ anpassar sig till en betydelsefull känslomässig händelse eller stimulus.

Engelsk definition

Psychological process that occurs when an individual adapts to a significant emotional event or stimulus.

Svenska synonymer

Emotionell anpassning

Engelska synonymer

Adjustment, Emotional Adjustments, Emotional Emotional Adjustments Psychological Adjustment Adjustment, Psychological Adjustments, Psychological Psychological Adjustments Emotional Adaptation Adaptation, Emotional Adaptations, Emotional Emotional Adaptations