Adaptation, Psychological

Psykologisk anpassning

Svensk definition

En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.

Engelsk definition

A state of harmony between internal needs and external demands and the processes used in achieving this condition. (From APA Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed)

Svenska synonymer

Coping Bemästring

Engelska synonymer

Adaptation, Psychologic Psychologic Adaptation Psychological Adaptation Coping Behavior Behavior, Coping Behaviors, Coping Coping Behaviors Coping Skills Coping Skill Skill, Coping Skills, Coping Behavior, Adaptive Adaptive Behavior Adaptive Behaviors Behaviors, Adaptive