Intelligence

Intelligens

Svensk definition

Förmågan att lära och att hantera nya situationer, även sådana som omfattar abstraktioner.

Engelsk definition

The ability to learn and to deal with new situations and to deal effectively with tasks involving abstractions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.