Motivation

Drivkraft

Svensk definition

Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli.

Engelsk definition

Those factors which cause an organism to behave or act in either a goal-seeking or satisfying manner. They may be influenced by physiological drives or by external stimuli.

Svenska synonymer

Motivation Förväntningar Incitament

Engelska synonymer

Motivations Disincentives Disincentive Expectations Expectation Incentives Incentive