Drive

Behov

Svensk definition

En inre drivkraft i en organism som är en förutsättning för att ett givet stimulus skall kunna framkalla en typ av reaktioner. Så är t ex en viss grad av hunger nödvändig för att närvaron av mat skall utlösa lust att äta.

Engelsk definition

A state of internal activity of an organism that is a necessary condition before a given stimulus will elicit a class of responses; e.g., a certain level of hunger (drive) must be present before food will elicit an eating response.

Svenska synonymer

Drift

Engelska synonymer

Drives