Personality Development

Personlighetsutveckling

Svensk definition

Utveckling av en persons egenskaper och beteendemönster i barnåldern och tonåren.

Engelsk definition

Growth of habitual patterns of behavior in childhood and adolescence.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Development, Personality