Physician Incentive Plans

Incitamentprogram, läkare

Svensk definition

Kompensationsplaner, utformade för att motivera läkare för patientbesök, nyrekrytering av läkare och effektivt utnyttjande av sjukvårdsinrättningen.

Engelsk definition

Compensatory plans designed to motivate physicians in relation to patient referral, physician recruitment, and efficient use of the health facility.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Incentive Plans, Physician Incentive Plan, Physician Physician Incentive Plan Plan, Physician Incentive Plans, Physician Incentive