Collective Bargaining

Kollektivavtal

Svensk definition

Förhandlingar mellan representanter för arbetstagarorganisation eller fackförening och företrädare för arbetsgivarorganisation.

Engelsk definition

The process of negotiation between representatives of an employee organization, association or union, and representatives of the employer.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bargaining, Collective Bargainings, Collective Collective Bargainings