Organizations

Organisationer

Svensk definition

Grupper av människor som arbetar tillammans på ett strukturerat sätt för att uppnå gemensamma mål.

Engelsk definition

Groups of people working together in a structured manner to pursue common goals and objectives.

Svenska synonymer

Icke-statliga organisationer Icke-offentliga organisationer

Engelska synonymer

Organization Non-Governmental Organizations Non Governmental Organizations Non-Governmental Organization Organization, Non-Governmental Organizations, Non-Governmental Organizations, Nongovernmental Nongovernmental Organizations Nongovernmental Organization Organization, Nongovernmental