Self-Help Groups

Självhjälpsgrupper

Svensk definition

Organisationer som erbjuder förutsättningar för att uppmuntra socialt samspel genom gruppaktiviteter eller individuella relationer framför allt med syftet att rehabilitera eller stödja patienter, individer med vanligt förekommande hälsoproblem eller äldre. De innefattar även behandlingsorienterade sociala föreningar.

Engelsk definition

Organizations which provide an environment encouraging social interactions through group activities or individual relationships especially for the purpose of rehabilitating or supporting patients, individuals with common health problems, or the elderly. They include therapeutic social clubs.

Svenska synonymer

Stödgrupper Terapeutiska samtalsgrupper

Engelska synonymer

Group, Self-Help Groups, Self-Help Self Help Groups Self-Help Group Support Groups Group, Support Groups, Support Support Group Clubs, Therapeutic Social Club, Therapeutic Social Social Club, Therapeutic Therapeutic Social Club Social Clubs, Therapeutic Therapeutic Social Clubs