Government

Statsförvaltning (USA)

Svensk definition

Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas. Government (icke USA)=regering.

Engelsk definition

The complex of political institutions, laws, and customs through which the function of governing is carried out in a specific political unit.

Svenska synonymer

Regering

Engelska synonymer

Governments