Job Description

Arbetsbeskrivning

Svensk definition

Beskrivning av tjänsteinnehåll, nödvändiga kvalifikationer, löneläge och övriga eventuella krav som en anställd förväntas uppfylla.

Engelsk definition

Statement of the position requirements, qualifications for the position, wage range, and any special conditions expected of the employee.

Svenska synonymer

Befattningsbeskrivning

Engelska synonymer

Description, Job Descriptions, Job Job Descriptions Position Description Description, Position Descriptions, Position Position Descriptions