Employee Discipline

Arbetstagaråligganden

Svensk definition

Föreskrifter och villkor som ålägger arbetstagare att agera så att arbetsgivarens intressen inte skadas.

Engelsk definition

Regulations or conditions imposed on employees by management in order to correct or prevent behaviors which are counterproductive to the organization.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Discipline, Employee Disciplines, Employee Employee Disciplines Personnel Discipline Discipline, Personnel Disciplines, Personnel Personnel Disciplines