Employee Grievances

Missnöje med arbetsförhållanden

Svensk definition

En anställds formella anmälan om missnöje med eller orättvisa i arbetet.

Engelsk definition

Formal procedures whereby the employee expresses any dissatisfaction or feeling of injustice regarding the work situation.

Svenska synonymer

Klagomål om arbetsförhållanden

Engelska synonymer

Grievances, Employee Employee Grievance Grievance, Employee