Psychological Phenomena

Psykologiska fenomen

Svensk definition

Mekanismer och underliggande psykologiska gruner för mentala förlopp och deras tillämpning.

Engelsk definition

Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.

Svenska synonymer

Psykologiska processer Psykologiska processer och principer

Engelska synonymer

Phenomena, Psychological Psychological Phenomenas Psychologic Processes and Principles Psychologic Processes Processes, Psychologic Psychological Processes Processes, Psychological Psychological Processe